ÖP-dagarna 2019

24 september, 2019

25 september, 2019

9.00 - 14.50

Stockholm

https://www.teknologiskinstitut.se/op-dagarna/k430200#intro

031-350 55 00

Teknologisk Institut

Event beskrivning

Årets mötesplats för dig som arbetar med översiktsplanering!
Städernas ökande tillväxt medför stora prövningar för hela vårt samhälle. Bostadsbrist och sociala klyftor i stadsregionerna står i kontrast mot landsbygdskommunernas bristande befolknings- och skatteunderlag. Digitaliseringen fortlöper i de mer befolkade kommunerna medan den utgör en allt större utmaning för andra. Hur kan vi planera för ett Sverige med en balanserad samhällsutveckling? Kan en digitaliserad översiktsplanering underlätta och effektivisera samhällsbyggandet och på så vis tillåta oss att ta itu med våra största problem?Som deltagare på årets upplaga av ÖP-dagarna får du ta del av konkreta verktyg och värdefulla råd från framstående experter samt tillgodogöra dig praktiska lärdomar från kollegor i olika kommuner. Fördjupa dina kunskaper, utvecklas i din yrkesroll och utbyt erfarenheter på årets mötesplats för dig som arbetar med kommunal översiktsplanering!Varmt välkommen!

Arrangör

Teknologisk Institut

Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg

031-350 55 00

http://www.teknologiskinstitut.se

Om arrangören

Teknologisk Institut Sverige ägs till 100 % av danska Teknologisk Institut som blivit valt till Danmarks bästa utbildningsföretag vid flertalet tillfällen. Vi utbildar främst inom teknik och ledarskap, samhällsutveckling, offentlig administration, vård och skola. Våra kunder kommer från både privata och offentliga företag, små som stora organisationer.

Förutom kurs och konferensutbildning (Teknologisk Institut AB) erbjuds även interaktiv onlineutbildning (Teknologisk Institut Learnlab AB). Med ett brett utbud av högaktuella utbildningar har vi förmånen att bidra till över 10 000 personers kompetensutveckling varje år.

Boka via arrangören

Kontaktinformation

info@teknologiskinstitut.se