Markbyggnadsdagen 2019

5 december, 2019

5 december, 2019

0.00 - 0.00

Clarion Hotel Malmö Live

Event beskrivning

Ökat bostadsbyggande och exploatering ställer stora krav på den fysiska planeringen. Det behövs en bättre beredskap för klimatförändringen i all planering, projektering och byggande. Markbyggnadsdagen 2019 handlar bland annat om markens lämplighet och hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.

Hemsida

Arrangör

SGI - Statens Geotekniska Institut

Boka via arrangören