Hållbara transporter 2019

14 november, 2019

14 november, 2019

0.00 - 0.00

Musikaliska Akademien, Nybrokajen 11, Stockholm

Event beskrivning

Konferensen Hållbara transporter tar bland annat upp områden som ;

Är en rättvis klimatomställning möjlig och hur behöver vi balansera fördelningsaspekter med styrmedel?
Hur ökar vi takten med introduktion av nollfordon och vilka är flaskhalsarna?
Fastighetsägare och mobilitetsfrågor, vilka är möjligheterna och vad bör vi prioritera?
Hur påverkar sjöfarten miljön och vilken ambitionsnivå ska Sverige ha avseende klimatmål och reduktionsplikten?
Spelar det någon roll om vi planerar och bygger för en trafikökning?

Hemsida

Arrangör

IVL Svenska Miljöinstitutet

Boka via arrangören