Gatubelysningsforum 2019

18 september, 2019

19 september, 2019

8.30 - 16.30

Stockholm

https://insightevents.se/gatubelysningsforum/#section-valkommen

08-587 662 00

Insight Events Sweden

Event beskrivning

Praktiska erfarenheter och den senaste kunskapen inom gatubelysning

Gatubelysningsforum är den givna mötesplatsen för alla som arbetar med utomhusbelysning. Du får en unik möjlighet att bli uppdaterad och utbyta erfarenheter med kollegor och experter inom området.

Smart City-lösningar – inte bara för stora städer. Många små och medelstora kommuner har inte någon konkret strategi för att införa Smart City-lösningar. Det kan innebära att invånarna går miste om långsiktiga och integrerade lösningar som skulle gynna dem. Gatubelysningsforum ger dig ökad kunskap om vad som är på gång inom olika kommuner.

Ta del av:
• Hur skapas en framtidssäkrad infrastruktur som möjliggör plug-and-play för ny teknik?
• Lärdomar från Tammerfors av en öppen SW-baserad IoT plattform
• Digitalisering – vad kan branschen lära av Industri 4.0?
• Vad är ”rätt” belysning? En genomgång av belysningsrekommendationer.
• Hur kan man höja kvalitetsnivån på gång-/och cykelvägar utan att göra anläggningen ineffektiv?
• Så kan belysning förändra en närmiljö som upplevts som otrygg och stökig

Även i år erbjuder vi rundabordssamtal där vi kommer att diskutera LED-belysning, Smarta städer och Anläggningsregister i mindre grupper. Anmäl dig till det ämne du är mest intresserad av och ta del av hur andra tacklar dessa frågor.

Fortsätt nätverkandet med andra konferensdeltagare och knyt nya kontakter på konferensmiddagen den 18 september.

Varmt välkommen!

Arrangör

Insight Events Sweden

Box 7022, 103 86 Stockholm

08-587 662 00

https://insightevents.se

Om arrangören

Insight Events Sweden (tidigare Informa IBC Sweden) startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen 200 mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor.

Boka via arrangören

Kontaktinformation

info@insightevents.se