Exploateringsavtal och PBL

6 februari, 2019

7 februari, 2019

0.00 - 0.00

Stockholm

https://insightevents.se/events/exploateringsavtal-och-nya-pbl/

08-587 662 00

Insight Events Sweden

Event beskrivning

Undvik exploateringsavtal som saknar stöd i lagen och skydda dig mot de ekonomiska följderna.

Exploateringsavtalet är själva grundstenen i transaktionen mellan kommunen och byggherren. Det är många viktiga frågor som ska regleras – detaljerna kring genomförandefrågor, kostnadsfördelning samt rättigheter och skyldigheter – och det är viktigt att det blir rätt då misstag kan bli mycket kostsamma. Många exploateringsavtal som skrivs idag saknar dock stöd i PBL eller hamnar i en juridisk gråzon. Genom praktiska exempel belyser kursledaren teorin för att ge dig konkreta verktyg att ta med dig tillbaka till ditt arbete!

På denna praktiska kurs får du ta del av vad nyheterna i lagen och vad dessa förändringar har kommit att innebära i praktiken! Lär dig hur du undviker exploateringsavtal som saknar stöd i lagen och hur du skyddar dig mot de ekonomiska följderna. Du får konkreta tips på hur du kan ställa krav på byggherren och hur du säkerställer att avtalet har fullständigt lagstöd.

• Lär dig om den nya plan- och bygglovsprocessen
• Vilka krav ställer nya PBL på kommunerna?
• Exploateringsavtal – juridiken och praktiken
• Undvik exploateringsavtal som saknar stöd i lagen
• Vilka krav kan du ställa på byggherren?
• Vem tar initiativet till detaljplan och ett exploateringsavtal?

Varmt välkommen!

Arrangör

Insight Events Sweden

Box 7022, 103 86 Stockholm

08-587 662 00

https://insightevents.se

Om arrangören

Insight Events Sweden (tidigare Informa IBC Sweden) startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen 200 mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor.

Boka via arrangören

Kontaktinformation

info@insightevents.se