Dagvattenhantering 2019

13 november, 2019

14 november, 2019

9.00 - 16.15

Stockholm

https://insightevents.se/events/dagvattenhantering/#program

08-587 662 00

Insight Events Sweden

Event beskrivning

Dagvattenhantering i praktiken

Dagvattenhanteringen hamnar allt högre upp på dagordningen inom offentlig förvaltning. Ökad exploatering, nybyggnation och kemikalieanvändning i samhället leder till ökande mängder dagvatten med högre föroreningshalter. De allt tuffare förutsättningarna för rening och omhändertagande av dagvatten ställer nya krav på dig som arbetar med dagvattenhantering. Hur gör vi för att möjliggöra uppfyllandet av MKN?

Under konferensen Dagvattenhantering 2019 ökar du din kompetens inom ämnet under två heldagar med några av landets främsta experter inom området. Med aktuella praktikfall och exempel belyser konferensen ämnet dagvattenhantering från olika högaktuella aspekter. I år har vi som nytt även lagt in en gruppdiskussion där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Maila in dina till christine.angerman@insightevents.se.

I år kommer vi att få höra bland annat praktikfall från Årstafältet i Stockholm och Norrköpings kommun. Speciellt inbjuden är dagvattenforskaren Matthias Borris från forskningsinstitutet Reserach institute of Sweden (RISE). Mattias forskning handlar bl. a om urban dagvattenkvalitet och hur det går att simulera föroreningstransport med hjälp av dagvattenmodeller.

Missa heller inte fördjupningsdagen den 15 november då Jonas Christensen är tillbaka och lär oss allt vi behöver veta inom dagvattenjuridiken!

Du får lyssna till bland annat:

Flytande våtmarker
Weserdomen – dagvattenproblem eller dagvattenlösning?
Naturvårdsverket om hållbar dagvattenhantering
Röd-grön-blå stadsbyggnadskonst
Ta tillfället i akt att träffa kollegor över hela Sverige och utöka din kunskap inom dagvattenområdet!

Varmt välkommen!

Arrangör

Insight Events Sweden

Box 7022, 103 86 Stockholm

08-587 662 00

https://insightevents.se

Om arrangören

Insight Events Sweden (tidigare Informa IBC Sweden) startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen 200 mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor.

Boka via arrangören

Kontaktinformation

info@insightevents.se