Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen

28 maj, 2019

28 maj, 2019

0.00 - 0.00

Subtopia, Rotemannavägen 10, Norsborg

Event beskrivning

Samtidigt som Stockholm växer är ekosystemen under påfrestning och de sociala klyftorna ökar. För att säkra en social-ekologiskt hållbar utveckling i staden och regionen krävs ett holistiskt angreppssätt, ett långsiktigt perspektiv och social innovation. Hur kan co-creation, där olika aktörer och sektorer är aktiva deltagare i stadsutvecklingsprocessen, bidra till genomförandet av Agenda 2030 i Stockholmsregionen?

Hemsida

 

Arrangör

Mistra Urban Futures Stockholm

Boka via arrangören