Stadsutveckling

  Stockholm

  24 september, 2019 - 25 september, 2019

  Teknologisk Institut

  Årets mötesplats för dig som arbetar med översiktsplanering! Städernas ökande tillväxt medför stora prövningar för hela vårt samhälle. Bostadsbrist och sociala klyftor i stadsregionerna står i kontrast mot landsbygdskommunernas bristande befolknings- och skatteunderlag. Digitaliseringen fortlöper i de mer befolkade kommunerna medan den utgör en allt större utmaning för andra. Läs mer …

  Stockholm

  23 oktober, 2019 - 24 oktober, 2019

  Teknologisk Institut

  Hur bygger du den täta och attraktiva staden? För sjunde året i rad arrangerar vi konferensen Förtätning av staden, mötesplatsen för dig som arbetar med förtätningsfrågor. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons