Samhällsbyggnad

  Infrastruktur 209BK

  Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan, Linköping

  9 januari, 2019 - 10 januari, 2019

  Konferensen är störst i sitt slag i Norden och vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. Läs mer …

  Kommun 77BK

  Konferens 7A Odenplan, Stockholm

  23 januari, 2019

  Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. På konferensen får du exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet. Läs mer …

  Infrastruktur

  Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

  25 januari, 2019

  Dagen tar upp de stora utmaningar som hela infrastrukturbranschen står inför under de kommande åren. Den röda tråden är frågor som kompetensförsörjning, rekrytering och inte minst hållbarhet. Läs mer …

  Bygge 206BK

  Åbymässan

  21 mars, 2019 - 22 mars, 2019

  Bygg Göteborg är en mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar som hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen. Läs mer …

  Stockholm

  26 mars, 2019 - 27 mars, 2019

  Teknologisk Institut

  Välkommen till 2019 års forum för kulturmiljöfrågor i planeringen! Att balansera kraven på en effektiv och tillväxtfokuserad samhällsplanering mot en ansvarsfull och lyhörd hänsyn till värdefulla kulturmiljöer kan vara en utmaning. Läs mer …

  Stockholm

  2 april, 2019 - 3 april, 2019

  Teknologisk Institut

  Det offentliga rummet är en viktig del av stadsplaneringen som ständigt behöver utvecklas i takt med ökad förtätning och med hänsyn till olika intressen. Konferensen kommer fokusera på de utmaningar du dagligen ställs inför, bland annat hur du i planeringen gör avvägningar mellan olika intressekonflikter och behåller grönstruktur vid förtätning. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons