Samhällsbyggnad

  Butiker

  Stockholm

  22 oktober, 2019

  Sweden Urban Arena är en nationell mötesplats där intressenter inom köpcentrum och cityhandel, detaljhandel, Food & Beverage samt stads- och platsutveckling kan mötas, nätverka och låta sig inspireras. Läs mer …

  Bostadsbyggande 183BK

  Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 Stockholm

  3 december, 2019

  En konferens för dig som funderar över bostadsmarknadens utveckling. Här får du exklusiva och fördjupade analyser över aktuell lägesstatus och ny kunskap för de kommande åren i bostadssektorn. Läs mer …

  Stad 158BK

  Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

  5 december, 2019 - 6 december, 2019

  Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön. Syftet med konferensen är att kraftsamla kring stadsgrönska och ekosystemtjänster. Läs mer …

  Clarion Hotel Malmö Live

  5 december, 2019

  Ökat bostadsbyggande och exploatering ställer stora krav på den fysiska planeringen. Det behövs en bättre beredskap för klimatförändringen i all planering, projektering och byggande. Markbyggnadsdagen 2019 handlar bland annat om markens lämplighet och hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons