Samhällsbyggnad

  Bygge 206BK

  Åbymässan

  21 mars, 2019 - 22 mars, 2019

  Bygg Göteborg är en mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar som hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen. Läs mer …

  Stockholm

  26 mars, 2019 - 27 mars, 2019

  Teknologisk Institut

  Välkommen till 2019 års forum för kulturmiljöfrågor i planeringen! Att balansera kraven på en effektiv och tillväxtfokuserad samhällsplanering mot en ansvarsfull och lyhörd hänsyn till värdefulla kulturmiljöer kan vara en utmaning. Läs mer …

  Vatten 56BK

  Gothia Towers, Mässans gata, Göteborg

  26 mars, 2019 - 27 mars, 2019

  Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”. Årets konferens har tre teman. Förnyelse och underhåll av VA-ledningsnät, Skyfallshantering / Dagvatten / Tillskottsvatten, Dricksvattenförsörjning – kvantitet och kvalitet. Läs mer …

  Stockholm

  2 april, 2019 - 3 april, 2019

  Teknologisk Institut

  Det offentliga rummet är en viktig del av stadsplaneringen som ständigt behöver utvecklas i takt med ökad förtätning och med hänsyn till olika intressen. Konferensen kommer fokusera på de utmaningar du dagligen ställs inför, bland annat hur du i planeringen gör avvägningar mellan olika intressekonflikter och behåller grönstruktur vid förtätning. Läs mer …

  Miljö 180BK

  Münchenbryggeriet, Stockholm

  4 april, 2019

  Temat för dagarna är “Miljöbalken – hållbara principer i ett samhälle som förändras”. Mötesplats, diskussionsforum och utbildningstillfälle, framförallt för dig som arbetar med strategiska frågor och tillämpningen av miljöbalken inom kommun och länsstyrelse men även inom näringsliv, myndighet eller branschorganisation. Läs mer …

  Stockholm

  7 maj, 2019 - 8 maj, 2019

  Teknologisk Institut

  Ta del av konkreta tips och arbetssätt för en hållbar, ekonomiskt effektiv och kvalitativ drift av gator och vägar! Är dina arbetssätt för att förebygga vägskador tillräckliga? Har du resurser och verktyg för att hantera det eftersatta underhållet? Vet du hur du skriver ett bra upphandlingsavtal? På konferensen Väg- &… Läs mer …

  Stockholm

  11 juni, 2019 - 12 juni, 2019

  Teknologisk Institut

  I år fokuserar den årliga mötesplatsen Planhandläggardagarna på hur du når framgångsrika resultat i din planering och skapar planer som både är genomförbara och som möjliggör en modern stadsutveckling! Det finns många aspekter i planeringen som du som planhandläggare behöver ta hänsyn till – men hur går du egentligen från… Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons