Mark

  Stockholm

  13 november, 2019 - 14 november, 2019

  Insight Events Sweden

  Dagvattenhantering i praktiken Dagvattenhanteringen hamnar allt högre upp på dagordningen inom offentlig förvaltning. Ökad exploatering, nybyggnation och kemikalieanvändning i samhället leder till ökande mängder dagvatten med högre föroreningshalter. De allt tuffare förutsättningarna för rening och omhändertagande av dagvatten ställer nya krav på dig som arbetar med dagvattenhantering. Läs mer …

  Stad 158BK

  Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

  5 december, 2019 - 6 december, 2019

  Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön. Syftet med konferensen är att kraftsamla kring stadsgrönska och ekosystemtjänster. Läs mer …

  Clarion Hotel Malmö Live

  5 december, 2019

  Ökat bostadsbyggande och exploatering ställer stora krav på den fysiska planeringen. Det behövs en bättre beredskap för klimatförändringen i all planering, projektering och byggande. Markbyggnadsdagen 2019 handlar bland annat om markens lämplighet och hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons