Mark

  Vatten 56BK

  Gothia Towers, Mässans gata, Göteborg

  26 mars, 2019 - 27 mars, 2019

  Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”. Årets konferens har tre teman. Förnyelse och underhåll av VA-ledningsnät, Skyfallshantering / Dagvatten / Tillskottsvatten, Dricksvattenförsörjning – kvantitet och kvalitet. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons