Konferenser

  Stockholm

  12 mars, 2019 - 13 mars, 2019

  Insight Events Sweden

  För nionde året i rad genomförs den mycket uppskattade konferensen Framtidens Fjärrvärme! Många intressanta praktikfall kommer att presenteras som ger dig som deltagare en unik möjlighet att ta del av strategier och erfarenheter från aktörer i framkant. Läs mer …

  Stockholm

  12 mars, 2019 - 13 mars, 2019

  Teknologisk Institut

  Konferensen Logistik i byggbranschen är skräddarsydd för dig som arbetar med bygglogistik! Vi behandlar ämnen som, hur logistikkedjan kan effektiviseras med hjälp av digitalisering och hur du kan hantera bygglogistiken i en större stad. Läs mer …

  Bygge 208BK

  Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

  14 mars, 2019

  En informationsrik mötesplats om strategiskt och praktiskt miljöarbete, där organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter samlas och utbyter kunskap, idéer och tjänster. Läs mer …

  Stockholm

  19 mars, 2019 - 20 mars, 2019

  Konferensen för dig som arbetar med att planera och utforma operationsavdelningar! För åttonde gången arrangerar Teknologisk Institut denna uppskattade konferens som branschens stora mötesplats. Vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna kring framtidens operationsavdelningar. Läs mer …

  Stockholm

  26 mars, 2019 - 27 mars, 2019

  Teknologisk Institut

  Välkommen till 2019 års forum för kulturmiljöfrågor i planeringen! Att balansera kraven på en effektiv och tillväxtfokuserad samhällsplanering mot en ansvarsfull och lyhörd hänsyn till värdefulla kulturmiljöer kan vara en utmaning. Läs mer …

  Vatten 56BK

  Gothia Towers, Mässans gata, Göteborg

  26 mars, 2019 - 27 mars, 2019

  Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”. Årets konferens har tre teman. Förnyelse och underhåll av VA-ledningsnät, Skyfallshantering / Dagvatten / Tillskottsvatten, Dricksvattenförsörjning – kvantitet och kvalitet. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons