Juridik/Upphandling/Regler

  Stad 201BK

  Kistamässan, Kista

  15 januari, 2019 - 16 januari, 2019

  En av Sveriges största mötesplatser för offentliga upphandlare och leverantörer. Här samlas Sveriges beslutsfattare och leverantörer för att tillsammans skapa bättre offentliga affärer. Läs mer …

  Stockholm

  23 januari, 2019 - 24 januari, 2019

  Teknologisk Institut

  För dig som arbetar med bygglovsprocesser och tillsynshandläggning – lär dig att effektivisera din arbetsprocess! Har du som så många andra som arbetar inom bygglov och tillsyn också svårt att få tiden att räcka till? Känner du att juridiken kan vara snårig ibland? Eller vill du bara lära dig mer… Läs mer …

  Kurs UtvaltHus 271BK

  Stockholm

  6 februari, 2019 - 7 februari, 2019

  Insight Events Sweden

  Undvik exploateringsavtal som saknar stöd i lagen och skydda dig mot de ekonomiska följderna. Exploateringsavtalet är själva grundstenen i transaktionen mellan kommunen och byggherren. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons