Fastighet

  Bygge 206BK

  Åbymässan

  21 mars, 2019 - 22 mars, 2019

  Bygg Göteborg är en mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar som hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen. Läs mer …

  Fastighet 216BK

  Konferensen ger en överblick av den finansiella och skattemässiga due diligence processen, köpeskillingsberäkning och best practice kring dess olika delar vid fastighetsförvärv. Konferensen vänder sig till Fastighetskonsulter, fastighetsutvecklare, jurister, revisorer, investorer, affärsutvecklare, fastighetsförvaltare samt andra med intresse för den senaste utvecklingen inom due diligence vid fastighetsförvärv. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons