Bygg

  Göteborg

  22 januari, 2019 - 23 januari, 2019

  Teknologisk Institut

  Ta del av ny kunskap och lär dig hur du på bästa sätt bedriver ett långsiktigt cisternarbete utifrån aktuella föreskrifter, lagar och miljökrav. För 26:e gången i rad arrangerar Teknologisk Institut succékonferensen Cisterndagarna. Tillsammans med ledande experter reder vi ut aktuella frågeställningar och utmaningar inom området. Läs mer …

  Stockholm

  23 januari, 2019 - 24 januari, 2019

  Teknologisk Institut

  För dig som arbetar med bygglovsprocesser och tillsynshandläggning – lär dig att effektivisera din arbetsprocess! Har du som så många andra som arbetar inom bygglov och tillsyn också svårt att få tiden att räcka till? Känner du att juridiken kan vara snårig ibland? Eller vill du bara lära dig mer… Läs mer …

  Infrastruktur

  Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

  25 januari, 2019

  Dagen tar upp de stora utmaningar som hela infrastrukturbranschen står inför under de kommande åren. Den röda tråden är frågor som kompetensförsörjning, rekrytering och inte minst hållbarhet. Läs mer …

  Kurs UtvaltHus 271BK

  Stockholm

  6 februari, 2019 - 7 februari, 2019

  Insight Events Sweden

  Undvik exploateringsavtal som saknar stöd i lagen och skydda dig mot de ekonomiska följderna. Exploateringsavtalet är själva grundstenen i transaktionen mellan kommunen och byggherren. Läs mer …

  Show Buttons
  Hide Buttons