admin

admin

714

12 Nov

Bonnier Conference Center, Torsgatan, Stockholm

12 november, 2019 - 13 november, 2019

Insight Events Sweden

För sextonde året i rad har vi glädjen att hälsa välkommen till Upphandlingsforum. Detta är konferensen som ger svar på hur regelverken påverkar er som upphandlande myndighet och vilka slutsatser som kan dras av aktuella domar inom området. Läs mer …

20 Nov

Stockholm

20 november, 2019 - 21 november, 2019

Teknologisk Institut

Förutsättningar och strategier för framtidens parkeringslösningar Konferensen Parkeringsdagarna, årets självklara forum för dig som arbetar med trafik- och parkeringsfrågor, är tillbaka! Under årets arrangemang får du ta del av en rad spännande föreläsningar som tillsammans tar ett helhetsgrepp kring hur du bedriver ett långsiktigt och hållbart arbete med parkeringar i… Läs mer …

03 Dec

Stockholm

3 december, 2019 - 4 december, 2019

Teknologisk Institut

Effektivisera och kvalitetssäkra ditt äldreboende! Med en växande andel äldre och fler vårdbehövande människor står äldreomsorgen i Sverige inför stora utmaningar. Att bemöta de äldres ökande enskilda behov och behålla en hög kvalitet med befintliga resurser sätter höga krav på din verksamhet. Läs mer …

22 Okt

Piperska Muren, Scheelegatan, Stockholm

22 oktober, 2019 - 23 oktober, 2019

Teknologisk Institut

Har du rätt strategier och metoder för att utföra lämpliga mätningar och tolka resultatet? Vet du hur du bör hantera dålig innemiljö i äldre byggnader Har du fungerande strategier för tillsyn? Dessa och många andra frågor kommer du att få svar på under konferensen. Läs mer …

24 Sep

Stockholm

24 september, 2019 - 25 september, 2019

Teknologisk Institut

Årets mötesplats för dig som arbetar med översiktsplanering! Städernas ökande tillväxt medför stora prövningar för hela vårt samhälle. Bostadsbrist och sociala klyftor i stadsregionerna står i kontrast mot landsbygdskommunernas bristande befolknings- och skatteunderlag. Digitaliseringen fortlöper i de mer befolkade kommunerna medan den utgör en allt större utmaning för andra. Läs mer …

18 Sep

Stockholm

18 september, 2019 - 19 september, 2019

Insight Events Sweden

Praktiska erfarenheter och den senaste kunskapen inom gatubelysning Gatubelysningsforum är den givna mötesplatsen för alla som arbetar med utomhusbelysning. Du får en unik möjlighet att bli uppdaterad och utbyta erfarenheter med kollegor och experter inom området. Smart City-lösningar – inte bara för stora städer. Läs mer …

03 Sep

Stockholm

3 september, 2019 - 4 september, 2019

Teknologisk Institut

För en trafiksäker & tillgänglig cykelinfrastruktur Den globala uppvärmningens effekter blir allt tydligare, vilket gör behovet av ett hållbart resande desto mer avgörande. Att få jordens invånare att avstå från fossildrivna färdmedel, samt att kunna erbjuda dem ett långsiktigt hållbart alternativ, hör till våra största utmaningar någonsin. Läs mer …

Kurs UtvaltBygge 405 BK
10 Jun

Stockholm

10 juni, 2019 - 12 juni, 2019

Teknologisk Institut

Denna kurs ger grunderna till effektiv projektledning för byggbranschens aktörer. Vilka insikter krävs för att få verksamheten att fungera optimalt? Dagens verksamhet ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende. Läs mer …

Kurs UtvaltBygge 206 BK
06 Maj

Göteborg

6 maj, 2019 - 8 maj, 2019

Teknologisk Institut

Denna kurs ger grunderna till effektiv projektledning för byggbranschens aktörer. Vilka insikter krävs för att få verksamheten att fungera optimalt? Dagens verksamhet ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende. Läs mer …

Show Buttons
Hide Buttons