admin

admin

658

04 Dec

Stockholm

4 december, 2019

Teknologisk Institut

Årets självklara mötesplats för dig som arbetar inom ventilationsbranschen. Under dagen varvas aktuell forskning med konkreta verktyg för såväl optimerad energiförbrukning som luftkvalitet. Därtill får du som deltagare möjligheten till svar på dina frågor kring rådande lagstiftning, föreskrifter och praxis inom funktionskontroll. Läs mer …

22 Jan

Göteborg

22 januari, 2020 - 23 januari, 2020

Teknologisk Institut

Möt myndigheter, branschkollegor och kunder på årets nätverksträff! Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 27 gången! Ta chansen att möta branschkollegor och berörda myndigheter samtidigt som du uppdaterar dig på det senaste gällande föreskrifter, säkerhet och framtidens drivmedel. Läs mer …

28 Jan

Stockholm

28 januari, 2020

Teknologisk Institut

Nu är det dags för den tolfte upplagan av Energideklarationsdagen! Efter ett drygt decennium står vi nu inför nya utmaningar med nästa generations energideklarationer. På konferensen går vi bland annat igenom framgångsrika åtgärdsplaner och arbetssätt för energieffektivisering av kyl- och värmepumpar. Läs mer …

13 Nov

Stockholm

13 november, 2019 - 14 november, 2019

Insight Events Sweden

Dagvattenhantering i praktiken Dagvattenhanteringen hamnar allt högre upp på dagordningen inom offentlig förvaltning. Ökad exploatering, nybyggnation och kemikalieanvändning i samhället leder till ökande mängder dagvatten med högre föroreningshalter. De allt tuffare förutsättningarna för rening och omhändertagande av dagvatten ställer nya krav på dig som arbetar med dagvattenhantering. Läs mer …

12 Nov

Bonnier Conference Center, Torsgatan, Stockholm

12 november, 2019 - 13 november, 2019

Insight Events Sweden

För sextonde året i rad har vi glädjen att hälsa välkommen till Upphandlingsforum. Detta är konferensen som ger svar på hur regelverken påverkar er som upphandlande myndighet och vilka slutsatser som kan dras av aktuella domar inom området. Läs mer …

20 Nov

Stockholm

20 november, 2019 - 21 november, 2019

Teknologisk Institut

Förutsättningar och strategier för framtidens parkeringslösningar Konferensen Parkeringsdagarna, årets självklara forum för dig som arbetar med trafik- och parkeringsfrågor, är tillbaka! Under årets arrangemang får du ta del av en rad spännande föreläsningar som tillsammans tar ett helhetsgrepp kring hur du bedriver ett långsiktigt och hållbart arbete med parkeringar i… Läs mer …

03 Dec

Stockholm

3 december, 2019 - 4 december, 2019

Teknologisk Institut

Effektivisera och kvalitetssäkra ditt äldreboende! Med en växande andel äldre och fler vårdbehövande människor står äldreomsorgen i Sverige inför stora utmaningar. Att bemöta de äldres ökande enskilda behov och behålla en hög kvalitet med befintliga resurser sätter höga krav på din verksamhet. Läs mer …

22 Okt

Piperska Muren, Scheelegatan, Stockholm

22 oktober, 2019 - 23 oktober, 2019

Teknologisk Institut

Har du rätt strategier och metoder för att utföra lämpliga mätningar och tolka resultatet? Vet du hur du bör hantera dålig innemiljö i äldre byggnader Har du fungerande strategier för tillsyn? Dessa och många andra frågor kommer du att få svar på under konferensen. Läs mer …

24 Sep

Stockholm

24 september, 2019 - 25 september, 2019

Teknologisk Institut

Årets mötesplats för dig som arbetar med översiktsplanering! Städernas ökande tillväxt medför stora prövningar för hela vårt samhälle. Bostadsbrist och sociala klyftor i stadsregionerna står i kontrast mot landsbygdskommunernas bristande befolknings- och skatteunderlag. Digitaliseringen fortlöper i de mer befolkade kommunerna medan den utgör en allt större utmaning för andra. Läs mer …

Show Buttons
Hide Buttons