admin

admin

697

05 Maj

Stockholm

5 maj, 2020 - 6 maj, 2020

Teknologisk Institut

Succékonferensen är tillbaka för femte året i rad. Höga krav på inomhusmiljön, riktlinjer som ska uppnås och hälsoproblem kräver en hög kunskap och medveten inom området och du måste hela tiden vara uppdaterad inom det senaste. Läs mer …

Kurs UtvaltSolpanel 205BK
17 Feb

Göteborg

17 februari, 2020 - 18 februari, 2020

Teknologisk Institut

Utveckla din kompetens i en relativt ny bransch där regelverket justeras och tekniken utvecklas snabbt. Under denna tvådagarskurs får du fördjupade kunskaper gällande lagar, regler, kostnader och intäkter samt tekniken och systemets uppbyggnad i sin helhet. Läs mer …

11 Feb

Stockholm

11 februari, 2020 - 12 februari, 2020

Insight Events Sweden

För tionde året i rad genomförs den mycket uppskattade konferensen Framtidens Fjärrvärme i Stockholm. Mycket händer inom energi och fjärrvärme och dagarna kommer ge dig inblick i de senaste projekten på marknaden. Vi får en blandad mix från fler aktörer i landet. Läs mer …

17 Mar

Stockholm

17 mars, 2020 - 18 mars, 2020

Teknologisk Institut

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med att planera och utforma operationsavdelningar! För nionde gången välkomnar vi dig till branschens årliga mötesplats där du får kunskap och inspiration kring framtidens operationsavdelningar. Lyssna till forskare och ta del av framgångsfaktorer och fallgropar från verksamheter som har genomgått en nybyggnation. Läs mer …

04 Dec

Stockholm

4 december, 2019

Teknologisk Institut

Årets självklara mötesplats för dig som arbetar inom ventilationsbranschen. Under dagen varvas aktuell forskning med konkreta verktyg för såväl optimerad energiförbrukning som luftkvalitet. Därtill får du som deltagare möjligheten till svar på dina frågor kring rådande lagstiftning, föreskrifter och praxis inom funktionskontroll. Läs mer …

22 Jan

Göteborg

22 januari, 2020 - 23 januari, 2020

Teknologisk Institut

Möt myndigheter, branschkollegor och kunder på årets nätverksträff! Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 27 gången! Ta chansen att möta branschkollegor och berörda myndigheter samtidigt som du uppdaterar dig på det senaste gällande föreskrifter, säkerhet och framtidens drivmedel. Läs mer …

28 Jan

Stockholm

28 januari, 2020

Teknologisk Institut

Nu är det dags för den tolfte upplagan av Energideklarationsdagen! Efter ett drygt decennium står vi nu inför nya utmaningar med nästa generations energideklarationer. På konferensen går vi bland annat igenom framgångsrika åtgärdsplaner och arbetssätt för energieffektivisering av kyl- och värmepumpar. Läs mer …

13 Nov

Stockholm

13 november, 2019 - 14 november, 2019

Insight Events Sweden

Dagvattenhantering i praktiken Dagvattenhanteringen hamnar allt högre upp på dagordningen inom offentlig förvaltning. Ökad exploatering, nybyggnation och kemikalieanvändning i samhället leder till ökande mängder dagvatten med högre föroreningshalter. De allt tuffare förutsättningarna för rening och omhändertagande av dagvatten ställer nya krav på dig som arbetar med dagvattenhantering. Läs mer …

12 Nov

Bonnier Conference Center, Torsgatan, Stockholm

12 november, 2019 - 13 november, 2019

Insight Events Sweden

För sextonde året i rad har vi glädjen att hälsa välkommen till Upphandlingsforum. Detta är konferensen som ger svar på hur regelverken påverkar er som upphandlande myndighet och vilka slutsatser som kan dras av aktuella domar inom området. Läs mer …

Show Buttons
Hide Buttons